DÜNYAYA BAKIŞ AÇIMIZI YANSITAN PENCERELER ANKETI - PDF İndirm - Windows On The World Questionnaire (Turkish) - PDF Download

Çeşitli yaşam pozisyonlarında/ gerçeği filtrelemek için kullanılan “pencereler”de geçirilen zamanın oranını belirlemek için 8 çoktan seçmeli soru.

PDF İndirm - 25 baskı - soru kağıdı + skor tahtası​

More Details Try Demo

1.09MB ZIP Download

GBP 9.97


Question? Contact Us