DÜNYAYA BAKIŞ AÇIMIZI YANSITAN PENCERELER ANKETI - Fiziksel / Basılı Kopyalar - Windows On The World Questionnaire (Turkish) - Paper Delivery

Çeşitli yaşam pozisyonlarında/ gerçeği filtrelemek için kullanılan “pencereler”de geçirilen zamanın oranını belirlemek için 8 çoktan seçmeli soru.

Fiziksel / Basılı Kopyalar - 25 anket + 25 puan. Fiyatlara nakliye ücreti dahildir

More Details Try Demo

GBP 13.97


Question? Contact Us