KWESTIONARIUSZ OKNA NA ŚWIAT - Fizyczne / twarde kopie​ - Windows on the World Questionnaire (Polish) - Paper Delivery

8 pytań wielokrotnego wyboru, aby wskazać proporcje czasowe wykorzystywane w różnych pozycjach życiowych / filtrując rzeczywistość poprzez różne "okna".

Fizyczne / twarde kopie​ - 25 pytań + 25 kart wyników. Cena obejmuje koszty wysyłki​

More Details Try Demo

GBP 13.97


Question? Contact Us