ВЪПРОСНИК ПРОЗОРЦИ КЪМ СВЕТА - Физически / хартиени копия - Windows On The World Questionnaire (Bulgarian) - Paper Delivery

Съдържа 8 групи от по четири твърдения всяка, която цели да определи времето, което се прекарва в различни житейски позиции /т.е. филтриране на реалността през различни „прозорци“/.

Физически / хартиени копия - 25 анкети + 25 таблици за резултати. Цените включват транспортни разходи​

More Details Try Demo

GBP 13.97


Question? Contact Us