ВЪПРОСНИК ПРОЗОРЦИ КЪМ СВЕТА - PDF Изтегляния - Windows On The World Questionnaire (Bulgarian) - PDF Download

Съдържа 8 групи от по четири твърдения всяка, която цели да определи времето, което се прекарва в различни житейски позиции /т.е. филтриране на реалността през различни „прозорци“/.

PDF Изтегляния - 25 разпечатки - въпросници + таблици за резултати

More Details Try Demo

0.17MB ZIP Download

GBP 9.97


Question? Contact Us