ПРАШАЛНИК ЗА РАБОТНИТЕ СТИЛОВ - Физички / хард копии - Working Styles Questionnaire (Macedonian) - Paper Delivery

25 прашања за идентификување на степенот на застапеност на работните стилови Брзај, Биди совршен, Задоволи ги другите, Труди се напорно и Биди силен, со своите предности и слабости.

Имајте на ум дека ова не е прашалник за концептот „драјвери“ од ТА; работните стилови ги одразуваат свесните предности додека „драјверите“ се јавуваат надвор од свесното.

Физички / хард копии - 25 прашалници + 25 резултати. Во цената се вклучени трошоците за испорака​

More Details Try Demo

GBP 13.97


Question? Contact Us