ВЪПРОСНИК ЗА СТИЛОВЕТЕ НА РАБОТА - Физически / хартиени копия - Working Styles Questionnaire (Bulgarian) - Paper Delivery

Съдържа 25 въпроса, за да се идентифицират съотношенията на стиловете на работа Бързай, Бъди перфектен, Доставяй удоволствие, Положи усилие, Бъди силен, с техните силни и слаби страни.

Обърнете внимание, че това не е въпросник задрайверите в теорията на TA; стиловете на работа отразяват известните силни страни, докато драйверите се появяват извън съзнанието.​

Физически / хартиени копия - 25 анкети + 25 таблици за резултати. Цените включват транспортни разходи​

More Details Try Demo

GBP 13.97


Question? Contact Us