VRAGENLIJST PERSOONLIJKE WERKSTIJEN - PDF Downloaden - Working Styles Questionnaire (Dutch) - PDF Download

25 vragen om te bepalen hoe de werkstijlen Maak Voort, Wees Perfect, Doe een Genoegen, Doe je Best, Wees Sterk zich tot elkaar verhouden. Met hun sterke en zwakke punten.

Merk op dat dit geen TA-Driver vragenlijst is; werkstijlen komen voort uit het bewuste, terwijl Drivers zich manifesteren op het moment dat je je er niet bewust van bent

PDF Downloaden - 25 afdrukken van vragenlijsten + scorebladen​

More Details Try Demo

1.14MB ZIP Download

GBP 9.97


Question? Contact Us