ПРАШАЛНИК ЗА РАБОТНИТЕ СТИЛОВ - PDF превземања - Working Styles Questionnaire (Macedonian) - PDF Download

25 прашања за идентификување на степенот на застапеност на работните стилови Брзај, Биди совршен, Задоволи ги другите, Труди се напорно и Биди силен, со своите предности и слабости.

Имајте на ум дека ова не е прашалник за концептот „драјвери“ од ТА; работните стилови ги одразуваат свесните предности додека „драјверите“ се јавуваат надвор од свесното.

PDF превземања - 25 отпечатоци - прашалници + резултати​

More Details Try Demo

1.14MB ZIP Download

GBP 9.97


Question? Contact Us