ВЪПРОСНИК ЗА СТИЛОВЕТЕ НА РАБОТА - PDF Изтегляния - Working Styles Questionnaire (Bulgarian) - PDF Download

Съдържа 25 въпроса, за да се идентифицират съотношенията на стиловете на работа Бързай, Бъди перфектен, Доставяй удоволствие, Положи усилие, Бъди силен, с техните силни и слаби страни.

Обърнете внимание, че това не е въпросник задрайверите в теорията на TA; стиловете на работа отразяват известните силни страни, докато драйверите се появяват извън съзнанието.​

PDF Изтегляния - 25 разпечатки - въпросници + таблици за резултати​

More Details Try Demo

0.22MB ZIP Download

GBP 9.97


Question? Contact Us