Kişisel Stiller Anketi (Fiziksel / Basılı Kopyalar) - Personal Styles Questionnaire (Turkish) - Paper Delivery

Ebeveyn, Doğal veya Uyarlanmış Çocuk veya İşlevsel Yetişkinlerin Kontrol Edilmesinde veya Beslenmesinde zamanın oranlarını belirlemek için 40 soru.

Bunlar Hay'in Davranışsal Ego Durumları versiyonudur (diğer yazarların işlevsel ego halleri olarak adlandırdıkları ile özdeş değildir).

Fiziksel / Basılı Kopyalar - 25 anket + 25 puan. Fiyatlara nakliye ücreti dahildir

More Details Try Demo

GBP 13.97


Question? Contact Us