KWESTIONARIUSZ STYLÓW OSOBISTYCH - Fizyczne / twarde kopie​ - Personal Styles Questionnaire (Polish) - Paper Delivery

40 pytań pozwalających określić proporcje bycia w Kontrolującym bądź Opiekuńczym Rodzicu, Naturalnym bądź Przystosowanym Dziecku, bądź w Funkcjonalnym Dorosłym.

Są to wersje Julie Hay Behawioralnych Stanów Ja (nie są identyczne z tym, co inni autorzy nazywają funkcjonalnymi stanami ja).

Fizyczne / twarde kopie​ - ​25 pytań + 25 kart wyników. Cena obejmuje koszty wysyłki​

More Details Try Demo

GBP 13.97


Question? Contact Us