PERSOONLIJKE STIJLEN VRAGENLIJST - Papieren Versie - Personal Styles Questionnaire (Dutch) - Paper Delivery

40 vragen om te bepalen hoeveel tijd je in verhouding opereert vanuit Structurerende of Voedende Ouder, Natuurlijk of Aangepast Kind, of in de Functionele Volwassene.

​Dit zijn Hay's versies van Behavioral Ego States (niet identiek aan wat andere auteurs functionele ego-states noemen).

Papieren Versie - 25 vragenlijsten + 25 scorebladen. Prijzen zijn inclusief verzendkosten​

More Details Try Demo

GBP 13.97


Question? Contact Us