KWESTIONARIUSZ STYLÓW OSOBISTYCH - Pobieranie plików PDF - Personal Styles Questionnaire (Polish) - PDF Download

40 pytań pozwalających określić proporcje bycia w Kontrolującym bądź Opiekuńczym Rodzicu, Naturalnym bądź Przystosowanym Dziecku, bądź w Funkcjonalnym Dorosłym.

Są to wersje Julie Hay Behawioralnych Stanów Ja (nie są identyczne z tym, co inni autorzy nazywają funkcjonalnymi stanami ja).

Pobieranie plików PDF - 25 wydruków - ankieta + arkusze oceny​

More Details Try Demo

1.22MB ZIP Download

GBP 9.97


Question? Contact Us