УПИТНИК ЛИЧНИХ СТИЛОВ - Физичке копије - Personal Styles Questionnaires (Serbian Cyrillic) - Paper Delivery

40 питања за одређивање размере времена које проводимо у: Контролишућем или Негујућем Родитељу, Адаптираном или Природном Детету, и Функционалном Родитељу.

​Ово је Џули Хеј верзија Понашајних Его Стања (није идентична ономе што неки аутори зову функционална его стања).

Физичке копије - ​25 упитника + 25 бодова. Трошкови укључују испоруку

More Details Try Demo

GBP 13.97


Question? Contact Us