ВЪПРОСНИК ЗА ЛИЧНИТЕ СТИЛОВЕ - Физически / хартиени копия - Personal Styles Questionnaire (Bulgarian) - Paper Delivery

Съдържа 40 въпроса за определяне на съотношението на използване на Нормативния Родител, Обгрижващия Родител, Функционалния Възрастен, Естественото и Адаптиранота Дете.

Това са вариантите на Поведенческите Его състояния, предложени от Дж. Хей (те не са идентични с това, което други автори наричат функционалниего състояния).

More Details Try Demo

GBP 13.97


Question? Contact Us