PERSOONLIJKE STIJLEN VRAGENLIJST - PDF Downloaden - Personal Styles Questionnaire (Dutch) - PDF Download

40 vragen om te bepalen hoeveel tijd je in verhouding opereert vanuit Structurerende of Voedende Ouder, Natuurlijk of Aangepast Kind, of in de Functionele Volwassene.

​Dit zijn Hay's versies van Behavioral Ego States (niet identiek aan wat andere auteurs functionele ego-states noemen).

PDF Downloaden - 25 afdrukken van vragenlijsten + scorebladen​

More Details Try Demo

1.15MB ZIP Download

GBP 9.97


Question? Contact Us