ВЪПРОСНИК ЗА ЛИЧНИТЕ СТИЛОВЕ - PDF Изтегляния - Personal Styles Questionnaire (Bulgarian) - PDF Download

Съдържа 40 въпроса за определяне на съотношението на използване на Нормативния Родител, Обгрижващия Родител, Функционалния Възрастен, Естественото и Адаптиранота Дете.

Това са вариантите на Поведенческите Его състояния, предложени от Дж. Хей (те не са идентични с това, което други автори наричат функционалниего състояния).

PDF Изтегляния - 25 разпечатки - въпросници + таблици за резултати​

More Details Try Demo

0.23MB ZIP Download

GBP 9.97


Question? Contact Us