KWESTIONARIUSZ STYLU PRACY MENEDŻERA - Fizyczne / twarde kopie​ - Manager Working Styles Questionnaire (Polish) - Paper Delivery

Inaczej niż w Kwestionariuszach Stylów Pracy, tu odpowiedzi na pytania dotyczą menedżera danej osoby (lub kogokolwiek innego, kogo osoba wybierze ).

Fizyczne / twarde kopie​ - 25 pytań + 25 kart wyników. Cena obejmuje koszty wysyłki​

More Details Try Demo

GBP 13.97


Question? Contact Us