KWESTIONARIUSZ STYLU PRACY MENEDŻERA - Pobieranie plików PDF - Manager Working Styles Questionnaire (Polish) - PDF Download

Inaczej niż w Kwestionariuszach Stylów Pracy, tu odpowiedzi na pytania dotyczą menedżera danej osoby (lub kogokolwiek innego, kogo osoba wybierze ).

Pobieranie plików PDF - 25 wydruków - ankieta + arkusze oceny​

More Details Try Demo

1.2MB ZIP Download

GBP 9.97


Question? Contact Us