İÇSEL EGO DURUMLARI ANKET (PDF İndirm) - Internal Ego States Questionnaires (Turkish) - PDF Download

İçsel Ebeveyn, İçsel Yetişkin, İçsel Çocuk'un oranlarını belirlemek için 21 soru.

Bunlar Hay'in versiyonudur ve diğer yazarların yapısal ego durumları ile aynı kavram değildir.

PDF İndirm - 25 baskı - soru kağıdı + skor tahtası​

More Details Try Demo

1.13MB ZIP Download

GBP 9.97


Question? Contact Us