İÇSEL EGO DURUMLARI ANKET (Fiziksel / Basılı Kopyalar) - Internal Ego States Questionnaires (Turkish) - Paper Delivery

İçsel Ebeveyn, İçsel Yetişkin, İçsel Çocuk'un oranlarını belirlemek için 21 soru.

Bunlar Hay'in versiyonudur ve diğer yazarların yapısal ego durumları ile aynı kavram değildir

Fiziksel / Basılı Kopyalar - 25 anket + 25 puan. Fiyatlara nakliye ücreti dahildir

More Details Try Demo

GBP 13.97


Question? Contact Us