KWESTIONARIUSZ WEWNĘTRZNYCH STANÓW JA - Pobieranie plików PDF - Internal Ego States Questionnaire (Polish) - PDF Download

21 pytań do wskazania proporcji Wewnętrznego Rodzica, Wewnętrznego Dorosłego, Wewnętrznego Dziecka.

To jest wersja Julie Hay, a nie ta sama koncepcja, którą inni autorzy określają jako strukturalne stany ja.

Pobieranie plików PDF - 25 wydruków - ankieta + arkusze oceny​

More Details Try Demo

1.11MB ZIP Download

GBP 9.97


Question? Contact Us