УПИТНИК УНУТРАШЊИХ ЕГО СТАЊА - Физичке копије - Internal Ego States Questionnaire (Serbian Cyrillic) - Paper Delivery

21 питање које указују на размеру: Унутрашњег Родитеља, Унутрашњег Одраслог и Унутрашње Дете.

Ово је Џули Хеј верзија и нису исти као концепти које неки аутори зову структурална его стања.

Физичке копије - 25 упитника + 25 бодова. Трошкови укључују испоруку

More Details Try Demo

GBP 13.97


Question? Contact Us